Dne 11. října se partneři projektu FARMINFIN sešli na posledním setkání projektového konsorcia v Bruselu, v kanceláři Evropské rady mladých zemědělců (CEJA) v Bruselu. Setkání, které se konalo v hybridním formátu, se zúčastnila většina partnerů, kteří se tak konečně mohli setkat osobně, neboť omezení Covid-19 se zmírňují. Setkání se koná v úplném závěru projektu, realizovaného v rámci programu Erasmus+, který byl zahájen v listopadu 2019 pod vedením organizace CEJA. Cílem projektu je vybavit mladé farmáře praktickými dovednostmi v oblasti financování chodu farmy tak, aby zvládali využívat inovativních finančních prostředků pro rozvoj svého podnikání a aby byli schopni přizpůsobit finanční nástroje pro své hospodaření. Partneři projektu FARMINFIN během setkání projednali závěrečné úkoly související s projektem, způsoby dalšího využití projektu a svou roli na závěrečné mezinárodní konferenci FARMINFIN, která se uskuteční následující den.

Dne 12. října proběhla závěrečná mezinárodní konference projektu FARMINFIN, rovněž v hybridním formátu, kterého se zúčastnilo velké množství posluchačů včetně farmářů, zemědělských sdružení, tvůrců politik, novinářů a akademiků. Během konference se účastníci seznámili s konečnými výsledky a výstupy projektu FARMINFIN. Vyslechli si také inspirativní příběhy farmářů a sledovali poutavé diskuse o příležitostech a výzvách inovativního financování v zemědělském sektoru.

Sledujte nejnovější aktivity projektu FARMINFIN prostřednictvím sociálních médií (Facebook a Twitter @farminfin).