FARMINFIN

FARMINFIN je projekt Erasmus+, jehož cílem je farmáře vybavit praktickými dovednostmi, aby zvládli využití inovativních finančních nástrojů pro rozvoj svého podnikání a byli schopni přizpůsobit finanční nástroje pro své hospodaření.

Hlavními cíli projektu FARMINFIN jsou:

  • Vytvoření vzdělávacích materiálů, které by měly farmáře vybavit potřebnými dovednostmi a farmáři budou poté schopni umět využívat nové finanční nástroje přizpůsobené jejich osobní situaci;
  • podpora profesionálního zacházení s inovativními finančními prostředky ze strany farmářů;
  • posílení hospodářské a sociálně-ekonomické životaschopnosti rodinných farem;
  • přispění k rozvoji venkova.

Happening now

Twitter feed is not available at the moment.

i
„Průvodce alternativními způsoby financování v zemědělství: přehled a osvědčené postupy/ případové studie“
„Vzdělávací osnovy a vzdělávací moduly“
„Vzdělávací platforma”