O NÁS

The European Council of Young Farmers (CEJA) z Belgie

The European Council of Young Farmers (CEJA) je evropská nezisková nevládní organizace zastupující mladé evropské zemědělce. Organizace je určena mladým zemědělcům jako platforma k diskusi, debatování a ovlivňování politických otázek, které ovlivňují mladé lidi na venkově na evropské, národní a místní úrovni.

Hof und Leben (HuL) z Německa

Hof und Leben GmbH (HUL) je německá poradenská společnost poskytující obchodně poradenské služby zemědělským rodinným podnikům. Hlavními oblastmi konzultací jsou: strategické rozhodování, správa vlastního kapitálu a financování. Předmětem konzultací jsou také všechny druhy produkce: pěstování plodin, chov zvířat, výroba a zpracování biomasy pro potraviny a krmiva, jakož i pro energetické nebo průmyslové účely.

On Projects Advising SL (OnP) ze Španělska

On Projects Advising (OnP) je poradenská organizace zabývající se řízením projektů. Zaměřuje se především na poradenství podnikům, sdružením, veřejným orgánům a dalším subjektům při řízení, sledování a hodnocení projektů financovaných z veřejných zdrojů, zejména v oblasti odborného vzdělávání a přípravy venkovských oblastí a v oblasti zemědělství / rozvoje venkova.

Folkuniversitetet (FU) ze Švédska

Folkuniversitetet je asociace vzdělávající dospělé, nabízející širokou škálu vzdělávání po celém Švédsku. Jedná se o asociaci pěti platforem: univerzitních platforem spadající pod univerzity ve Stockholmu, Uppsale, Göteborgu, Lundu a Umeå. Asociace poskytuje široce otevřený vzdělávací program v různých oborech a tyto programy fungují na vyšších středních školách, školách vyššího odborného vzdělávání, obsahují je kurzy pro seniory, nebo jsou také součástí vzdělávání na trhu práce a dalšího vzdělávání a přípravy pro pracovní život.

Agricoltura è Vita (AèV) z Itálie

Agricoltura è Vita Associazione, podporovaná Italskou konfederací zemědělců (Cia), je centrum odborného vzdělávání. Asociace se sídlem v Římě je přítomna na celém italském území prostřednictvím přidružených struktur a působí v oblasti vzdělávání, popularizace a výzkumu v zemědělství. Hlavními zájmovými oblastmi asociace jsou: propagace a stimulace společensko-kulturního a občanského rozvoje a vzdělávání všech občanů, konkrétněji zemědělců v mnoha hospodářských a sociálních odvětvích (zemědělství, potravinářství, administrativa a další služby).

Asociace soukromého zemědělství České republiky (APF_CR) z České republiky

Asociace soukromého zemědělství České republiky je dobrovolná profesní organizace soukromých zemědělců v České republice. Všechny aktivity jsou založeny na respektování starých rolnických tradic a přesvědčení o tom, že rodinné farmy jsou základem moderního evropského zemědělství a živé krajiny. Hlavním zaměřením ASZ ČR je ochrana ekonomických, sociálních a profesních záměrů českých soukromých zemědělců v České republice i v zahraničí.

Union de agricultores y ganaderos - jovenes agricultores de Jaén (COAG) ze Španělska

COAG-Jaén je profesionální zemědělská organizace, která působí v provincii Jaén v Andalusii. Poskytuje širokou škálu služeb od obrany zájmů zemědělců po školení, informace a technické poradenství, výzkum a vývoj, šíření technických vylepšení. COAG také působí jako zástupce zemědělců vůči státním orgánům na celostátní, regionální a místní úrovni.