FARMINFIN

FARMINFIN är ett Erasmus+-projekt som syftar till att utbilda jordbrukare med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att genomföra innovativa finansieringsmedel som är skräddarsydda för deras egen gård, entreprenörsanda och personliga förhållanden.

Huvudsyftet med FARMINFIN-projektet är:

  • Att utveckla ett utbildningsprogram som kommer att ge jordbrukarna den kompetens som krävs för att genomföra innovativ finansiering innebär att de på ett tillfredsställande sätt kan skräddarsys för hans egen gård, entreprenörsanda och personliga omständigheter;
  • Främja en professionell hantering av innovativa finansieringsmedel av jordbrukare;
  • Förstärkning av familjejordbrukens ekonomiska och socioekonomiska livskraft;
  • Skapa mervärde för landsbygdsutvecklingen.

Happening now

Are you involved in agriculture or forestry and you have experience with EU multi-actor projects? 🇪🇺🌱
Fill out this survey on on how impact assessment and evaluation is currently done!
https://forms.gle/USSqNjqnDzoxCaSP6
.
.
.
#EUprojects #multiactor #cooperation

Eager to discover innovative forms of finance in agriculture?🧐
Check out the Farminfin Catalogue, available on the training platform 👉 https://learning.farminfin.eu/catalogue/

You will learn about crowdlending, venture capital, green financing & more🇪🇺
.
.
.
#innovativefinance #ErasmusPlus

Load More...
i
“Vägledning om alternativa finansieringssätt inom jordbrukssektorn: översikt och bästa praxis/fallstudier”
“Läroplans- och utbildningsmoduler”
“Träningsplattform”