FARMINFIN

FARMINFIN är ett Erasmus+-projekt som syftar till att utbilda jordbrukare med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att genomföra innovativa finansieringsmedel som är skräddarsydda för deras egen gård, entreprenörsanda och personliga förhållanden.

Huvudsyftet med FARMINFIN-projektet är:

  • Att utveckla ett utbildningsprogram som kommer att ge jordbrukarna den kompetens som krävs för att genomföra innovativ finansiering innebär att de på ett tillfredsställande sätt kan skräddarsys för hans egen gård, entreprenörsanda och personliga omständigheter;
  • Främja en professionell hantering av innovativa finansieringsmedel av jordbrukare;
  • Förstärkning av familjejordbrukens ekonomiska och socioekonomiska livskraft;
  • Skapa mervärde för landsbygdsutvecklingen.

Happening now

What's new in https://farminfin.eu?

Now, you have direct access to the training platform! 🥳 Check the summary guide and catalogue!✌️
Available in English, but soon in Spanish, French, Italian, Czech, Swedish and German 🇪🇺
Case studies and training modules are on the way⏰

What are the financial challenges of the EU farming sector? What are the opportunities that innovative finance can offer? 🧐

Discover this & more in the @farminfin infographics below🥳👇
.
.
.
#farminfin #innovativefinance #EUprojects

Load More...
i
“Vägledning om alternativa finansieringssätt inom jordbrukssektorn: översikt och bästa praxis/fallstudier”
“Läroplans- och utbildningsmoduler”
“Träningsplattform”