FARMINFIN

FARMINFIN är ett Erasmus+-projekt som syftar till att utbilda jordbrukare med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att genomföra innovativa finansieringsmedel som är skräddarsydda för deras egen gård, entreprenörsanda och personliga förhållanden.

Huvudsyftet med FARMINFIN-projektet är:

  • Att utveckla ett utbildningsprogram som kommer att ge jordbrukarna den kompetens som krävs för att genomföra innovativ finansiering innebär att de på ett tillfredsställande sätt kan skräddarsys för hans egen gård, entreprenörsanda och personliga omständigheter;
  • Främja en professionell hantering av innovativa finansieringsmedel av jordbrukare;
  • Förstärkning av familjejordbrukens ekonomiska och socioekonomiska livskraft;
  • Skapa mervärde för landsbygdsutvecklingen.

Happening now

Guess what?
The FARMINFIN Newsletter N°4 is OUT!📢
Available in English, French, Spanish, Italian, German, Czech & Swedish!
👉https://mailchi.mp/7807499d8741/farminfin-newsletter-n4
Enjoy the reading 🥳
.
.
.
#EUprojects #Agriculture #innovativefinance

FARMINFIN has come to an end. Thank you to the project partners and all the stakeholders who made it a great #success. FARMINFIN planted seeds to address the issue of access to credit for food producers. We look forward to initiatives exploring this topic further.

3

Load More...
i
“Vägledning om alternativa finansieringssätt inom jordbrukssektorn: översikt och bästa praxis/fallstudier”
“Läroplans- och utbildningsmoduler”
“Träningsplattform”