Den 11 oktober samlades FARMINFIN-partners för det sista projektmötet i Bryssel på Europeiska rådet för unga jordbrukare (CEJA) i Rue de la Loi, 67. Mötet som hölls i ett hybridformat deltog av majoriteten av partnerna, som äntligen fick träffas personligen eftersom Covid-19-restriktionerna lättat. Mötet markerade slutet på detta Erasmus+ projekt som lanserades i november 2019 under CEJA:s ledning. Projektet syftade till att utbilda jordbrukare med kunskap, färdigheter och kompetens att använda innovativa finansieringsmedel. FARMINFIN-partners diskuterade under mötet de sista projektrelaterade uppgifterna, metoder för ytterligare exploatering av projektet och deras roll på FARMINFIN European Dissemination Conference som ägde rum nästa dag.

Den 12 oktober hölls FARMINFIN European Dissemination Conference på ett hybridmässigt vis och en stor publik av bönder och bondeföreningar, beslutsfattare, journalister och akademiker deltog. Under konferensen fick deltagarna ta del av FARMINFIN-projektets slutresultat och produkter. De lyssnade också på inspirerande berättelser från bönder och följde fängslande diskussioner mellan bönder, högt uppsatta talare och projektpartners om möjligheter och utmaningar för innovativ finansiering inom jordbrukssektorn.

Håll dig uppdaterad med FARMINFIN:s senaste aktiviteter via sociala medier (Facebook and Twitter @farminfin).