Zahajovací jednání projektu FARMINFIN se konalo v Granadě a jeho hostitelem byla společnost On Projects Advising SL.

Jednání se zúčastnilo všech sedm partnerů konsorcia: HuL – Hof und Leben (Německo), OnP – On Projects Advising SL (Španělsko), FU-Folkuniversitetet (Švédsko), AèV – Agriculturalura è Vita (Itálie), APF_CR – Asociace soukromého zemědělství České republiky (Česká republika), COAG-Jaén (Španělsko) a CEJA – The European Council of Young Farmers (Belgie).

Zahajovací jednání znamenalo začátek projektu s atraktivním tématem – podpora inovativního financování v zemědělství.

Cílem projektu FARMINFIN je farmáře vybavit praktickými dovednostmi, aby zvládli využití inovativních finančních nástrojů pro rozvoj svého podnikání a byli schopni přizpůsobit finančních nástroje svému hospodaření.

Tímto způsobem projekt přispěje k podpoře profesionálního nakládání s inovativními způsoby financování ze strany farmářů, k posílení sociálně-ekonomické životaschopnosti rodinných farem a následně také k samotnému rozvoji venkova.