FARMINFIN-partners samlades online onsdagen den 26 maj 2021 för projektets fjärde officiella transnationella möte. Mötet hölls online istället för i Tjeckien på grund av Covid-19-begränsningar.

Under mötet diskuterade partner utvecklingen av FARMINFIN-utbildningsplattformen – tillgänglig via FARMINFIN-webbplatsen – som kommer att innehålla 16 fallstudier och 5 utbildningsmoduler om innovativ ekonomi. Dessutom kom de överens om att testa utbildningsmaterialet med jordbrukare från alla konsortiumländer. Slutligen utbyter de synpunkter på det sista projektmötet, som kommer att hållas i Bryssel (förhoppningsvis i närvaro!) Tillsammans med den sista spridningskonferensen i oktober 2021. Under tiden, håll ögonen öppna och besök vår webbplats för mer information!